Danes je blagajna odprta od 14:50 do 20:30 (odpre se čez 10:58).
Povzetek strokovnega posveta o Nacionalnem filmskovzgojnem programu za prihodnost

Povzetek strokovnega posveta o Nacionalnem filmskovzgojnem programu za prihodnost

11. aprila je v Kinodvoru potekal strokovni posvet ob zaključku petletnega nacionalnega projekta Filmska osnovna šola. Objavljamo zaključno poročilo projekta ter povzetek razprave o stanju filmske vzgoje in potrebah za prihodnost, ki naj jih izpolni naslednji nacionalni filmskovzgojni program.

Organizator posveta je bil Javni zavod Kinodvor v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije

Petra Gajžler, vodja projekta Filmska osnovna šola, je predstavila zaključno poročilo projekta. Projekt je trajal od leta 2016 do leta 2021 in skrbel za različne oblike usposabljanja strokovnih delavcev v osnovnih šolah. Filmska osnovna šola je s 113 strokovnimi usposabljanji in informacijskim spletiščem Šola filma, na katerem je bilo ob koncu projekta registriranih 400 strokovnih delavcev osnovnih šol, povečala dostopnost do filmskovzgojnih vsebin in o njih ozaveščala po celotni Sloveniji, predvsem izven večjih mestnih središč, kjer so glede ponudbe filmsko-vzgojnih programov prikrajšani. Projekt je nudil pomembno podoporo v izobraževanju učiteljev, ki izvajajo osnovnošolski izbirni predmet Filmska vzgoja. Tega je v preteklem šolskem letu izvajalo kar 132 šol po Sloveniji (kratek povzetek projekta si lahko ogledate v priponki).

Na vodeni razpravi o prihodnjih potrebah nacionalnega programa filmske vzgoje so sodelovali vsi udeleženci posveta: strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah iz vse Slovenije, predstavniki kinematografov in posamezni izvajalci filmskovzgojnih programov, predstavniki Ministrstva RS za kulturo, Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Slovenske kinoteke ter Slovenskega filmskega centra. Naslednji nacionalni program filmske vzgoje bi moral delovati kot informacijsko in kuratorsko središče za filmsko vzgojo v Sloveniji. Po ugotovitvah udeležencev bi moral nadaljevati delo Filmske osnovne šole in zagotoviti več nivojska usposabljanja učiteljev v sodelovanju z univerzami in filmskimi ustvarjalci. Poleg učiteljev je potrebno v novem nacionalnem programu zagotoviti izobraževanje in kadrovsko podporo za izvajanje filmske vzgoje v kinematografih Art kino mreže Slovenije, v program pa bi bilo potrebno vključiti tudi otroke v prostem času in njihove starše. Poseben program bi moral biti posvečen razvoju filmske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami. Naloga nacionalnega programa je tudi skrb za razvoj novih metod dela, prenos dobrih praks iz tujine, priprava temeljnih gradiv za poučevanje, opozarjanje na sistemske pomanjkljivosti ter zapis standardov za izvedbo filmske vzgoje.

Nacionalni program bi moral postati stalen in reden, zato je na sistemski ravni potrebno zagotoviti kontinuiteto financiranja neodvisno od projektnih razpisov. V razpravi smo evidentirali tudi druge predloge za sistemske izboljšave: večja podpora distributerjem za boljšo dostopnost in raznolikost kakovostnih filmov za otroke in mlade, povečanje osnovne podpore art kinematografom za njihov obstoj, sistematično večletno financiranje rednih, kontinuiranih programov filmske vzgoje, ureditev avtorskih pravic za predvajanje filmov v šolah, zagotovitev tehnične opremljenosti šol in izvajalcev programov, sprememba normativov za izvedbo praktičnih filmskih vaj, subvencioniranje prevozov za obisk kulturnih ustanov ter ustanovitev filmskega inštituta. Predlagali smo, da sistemske spremembe evidentira nova Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. Vlada RS je namreč na seji 1. 12. 2016 v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 sprejela Strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. To strategijo je potrebno posodobiti ter vanjo vključiti nove potrebe in smernice za razvoj filmske vzgoje.

Podrobneje o dosedanjih nacionalnih filmskovzgojnih programih

Prvi nacionalni filmskovzgojni program je potekal v letih 2010–2011 (nosilec: Kinodvor) in je izobraževal predvsem zaposlene v kinematografih Art kino mreže Slovenije ter prvič poskrbel za široko promocijo filmske vzgoje v kinematografih med šolami. V okviru projekta je bilo izvedenih 14 filmskovzgojnih dogodkov po vsej Sloveniji, v program je bilo vključenih 1427 otrok.

Drugi nacionalni filmskovzgojni program, ki je bil osnovan na evalvaciji in temeljih prvega, je potekal v letih 2014, 2015 in 2016 (nosilec: Art kino mreža Slovenije s strokovno podporo Kinodvora); izobraževal je nove filmskovzgojne mentorice in mentorje ter omogočil brezplačen ogled filma s pogovorom več kot 16.000 otrokom in mladim, delavnice animiranega filma pa več kot 4500 otrokom in mladim v Sloveniji.

Petletni nacionalni projekt Filmska osnovna šola (nosilec: Art kino mreža Slovenije, 2017–2021) je potekal sočasno s petletnim nacionalnim projektom Razumevanje filma (nosilec: Slovenska kinoteka); skozi regionalna usposabljanja in spletno platformo je izobraževal pedagoge osnovnih šol o filmu ter jih usposabljal za filmsko vzgojo. Projekt Razumevanje filma je bil namenjen srednjim šolam. Filmska osnovna šola je bila zasnovana s strokovno podporo Kinodvora na podlagi evalvacije drugega nacionalnega programa. Vanj je bilo vključenih 1341 pedagogov iz 280 osnovnih šol.

Kratek povzetek o izvedbi projekta Filmska osnovna šola v obdobju 2016-2021

ponedeljek, 21. 03. 2022

Strokovni posvet: Nacionalni filmskovzgojni program za prihodnost

Strokovni posvet bo potekal ob zaključku petletnega nacionalnega projekta Filmska osnovna šola, in sicer v ponedeljek, 11. aprila, med 13.30 in 15.30 v Kinodvoru.

Za šole. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na e-novice za šole in prejmite informacije o prihajajočih filmih in dogodkih programa.

Kinobalon. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih in dogodkih programa Kinobalon.