Danes je blagajna odprta od 15:30 do 21:00 (za danes zaprto).
Program za mlada občinstva v Kinodvoru: evropski projekt Cinemini Europe in novosti s področja filmske vzgoje

Program za mlada občinstva v Kinodvoru: evropski projekt Cinemini Europe in novosti s področja filmske vzgoje

Kinodvor letos obeležuje deset let delovanja mestnega kina in toliko časa se pod njegovim okriljem razvija tudi Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo, ki nagovarja raznolika mlada občinstva skozi programe Kinobalona, namenjene družinam in vzgojno-izobraževalnim institucijam, ter Kinotripa – programa mladih za mlade. Poleg izjemnih učinkov in rezultatov, ki jih Kinodvorov program dosega v slovenskem in mednarodnem prostoru, doživlja filmska vzgoja razcvet tudi v širšem kontekstu. Izpostavljamo nekaj ključnih novosti.

Evropski projekt Cinemini Europe

Na razpisu Ustvarjalna Evropa (2014–2020) / Filmsko izobraževanje 2018 za podporo MEDIA je uspešno kandidiral projekt Cinemini Europe. Pod vodstvom Nizozemskega filmskega inštituta EYE poleg Kinodvora sodelujejo še Nemški filmski inštitut iz Frankfurta, nizozemski filmski festival za najmlajše – Taartrovers ter Avstrijski filmski inštitut z Dunaja. Za Kinodvor je to priložnost, da skupaj z uglednimi evropskimi partnerji poglobimo naše znanje o metodah filmskega izobraževanja najmlajših.

Cinemini Europe je prejel podporo Ustvarjalne Evrope v višini 251.844 EUR in je eden od sedmih uspešnih filmsko-izobraževalnih projektov, ki jim je Evropska komisija namenila skupno 2 mio EUR. Osrednji namen projekta je razvoj specifičnih programov filmske vzgoje za najmlajše gledalce med 3. in 6. letom starosti. Predšolski otroci so danes namreč močno izpostavljeni filmskim in drugim avdiovizualnim vsebinam, posebni pedagoški pristopi pa za to starost še niso razviti. Projekt Cinemini Europe bo potekal v treh fazah: razvoj vsebin, testiranje in evalvacija, ob zaključku projekta pa bo velikega pomena tudi delitev izkušenj in znanj z drugimi izvajalci programov filmske vzgoje v Evropi. Partnerji projekta bodo tako do oktobra 2020 s sredstvi programa Ustvarjalna Evropa MEDIA raziskovali in predstavili vrsto filmskih in pedagoških vsebin, s katerimi se lahko filmska umetnost približa najmlajšim gledalcem od 3. do 6. leta starosti. Pripravili bodo skupen raznovrsten izbor kakovostnih filmov za najmlajše, s poudarkom na filmskih klasikah in sodobnem abstraktnem, eksperimentalnem filmu. Programe kratkih filmov bodo pospremili z ustvarjalno igro z instalacijami, pogovori, delavnicami ter učnimi načrti, pa tudi pedagoškimi gradivi tako za odrasle kot neposredno za otroke. K sodelovanju in evalvaciji bodo povabili družine in vrtce ter strokovnjake s področij filmske vzgoje in evalvacije programov.

Kinodvor je v letu 2014 že uspešno sodeloval pri mednarodnem filmsko-vzgojnem projektu (European Framework for Film Education), ki ga je vodil Britanski filmski inštitut, med sodelujočimi pa je bil tudi Slovenski filmski center. »Tokrat je bil Kinodvor znova povabljen k projektu s strani najuglednejših izvajalcev filmske vzgoje v Evropi – nemškega, nizozemskega in avstrijskega filmskega inštituta. To je enkratna priložnost za poglabljanje znanja in razumevanja najmlajših gledalcev ter tudi za širšo evropsko izmenjavo izkušenj, ki jih imamo na tem področju. V Kinodvoru delamo z vrtci že od samega začetka programa Kinobalon, ravno lansko leto pa smo začeli tudi nov družinski program Prvič v kino. Projekt je priložnost, da obstoječe programe nadgradimo z novim znanjem in jih obogatimo s filmi iz bogatih zbirk omenjenih inštitutov.« (Petra Slatinšek, vodja programa za mlada občinstva v Kinodvoru).

Šolski katalog izbranih filmov za vzgojno-izobraževalne ustanove 2018/2019

Programov filmske vzgoje za vzgojno-izobraževalne ustanove se v Kinodvoru udeležujejo predšolski otroci, učenci in dijaki iz Ljubljane in Slovenije. Program filmov s spremljajočimi filmsko-vzgojnimi dejavnostmi je vsako leto predstavljen v Šolskem katalogu. Tokrat je izšla že enajsta edicija, del programske ponudbe pa se seli tudi na splet.

Novi Šolski katalog je osredotočen na novosti v programu filmske vzgoje. Celotna ponudba filmov, ki so na voljo za ogled šolskim skupinam, se seli na spletno stran – v Spletni šolski katalog. Predšolskim otrokom je na voljo prek 40 programov, osnovnošolskim prek 150, srednješolskim prek 100, predstavljena pa so tudi izobraževanja za strokovne delavce v šolah in vrtcih. Na spletu so brezplačno objavljena pedagoška gradiva, ki olajšajo pripravo na ogled, in knjižice iz Zbirke Kinobalon za otroke.

V šolskem programu letos izpostavljamo nove slovenske filme in ob njih izjemno dragoceno izkušnjo pogovora s filmskimi ustvarjalci. Ponosni smo, da nam bo v jubilejno sekcijo Kinobalon na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu uspelo pripeljati šest filmskih biserov tudi za šole. Posebno pozornost v katalogu namenjamo vse bolj raznoliki in kakovostni ponudbi obfilmskih dejavnosti. Sijajno sprejete delavnice Slon, na katerih se otroci preizkušajo v animaciji, dopolnjujejo nove delavnice Da se giba, ki razmigavajo filmska ušesa in se igrajo z zvokom. Ustvarjalci priljubljene serije Koyaa (ZVVIKS) v novembru spet odpirajo vrata svojega filmskega studia. Tudi tu ponudbo dopolnjujemo na spletu, ogledate pa si lahko primere izdelkov, ki so na delavnicah nastali.

»Filmska krajina se je v preteklih desetih letih občutno spremenila. Filmi za mlade si niso več le podobni kot studijsko jajce jajcu, ampak so vse bolj raznoliki in kakovosten evropski film lahko mladi spremljajo hkrati z vrstniki po vsej celini. Tudi slovenski produkciji uspe vsako leto razviti več iskrenih, večplastnih zgodb s pristnimi protagonisti. Ob novih filmih vztrajajo tudi biseri, ki jih znova gledajo vedno nove generacije. To so razlogi za praznovanje in njim se prilagaja tudi vsakoletni izbor filmov za izobraževalne ustanove, ki ga zdaj že desetič pripravljamo v Kinodvoru.« (Barbara Kelbl, šolski program v Kinodvoru)

Kinobalon priporoča je nova oznaka na DVD-jih v enotah Mestne knjižnice Ljubljana in njenih mladinskih oddelkih

Od jeseni dalje bodo v enotah Mestne knjižnice Ljubljana na izbranih DVD-jih, ki so namenjeni otrokom, mladim in družinam, dodane nalepke »Kinobalon priporoča«.

V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana Kinodvor vsako leto pripravi seznam priporočenih DVD-jev z opisno oceno kakovosti. Razvrščen po starostnih stopnjah je objavljen v njihovem vsakoletnem Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki je namenjen knjižničarjem in drugim strokovnim delavcem v kulturnih in izobraževalnih ustanovah. Seznam je izjemno uporaben in je v pomoč številnim posameznikom, ki izvajajo programe filmske vzgoje zunaj kina.

Z letošnjo jesenjo bomo naše sodelovanje nadgradili tako, da bodo vsi DVD-ji, ki so izšli po letu 2010 in so bili ocenjeni kot zelo dobri ali odlični, v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana označeni z nalepko »Kinobalon priporoča«. Nalepka je znak kakovosti ter opozarja otroke in mladino na kakovostne filme, služi pa tudi odraslim kot priporočilo za ogled kakovostnega filma z otroki.

Nova izbirna predmeta filmske vzgoje v šolah

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je letos spomladi sprejel nova učna načrta za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli in za izbirni predmet Film v srednji šoli. Poučevanje obeh predmetov se začne v šolskem letu 2019/2020.

V šolskem letu 2017/2018 so na treh gimnazijah v Ljubljani (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – umetniška gimnazija, smer gledališče in film), Novi Gorici (Gimnazija Nova Gorica – umetniška gimnazija, smer gledališče in film) in Ljutomeru (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – nova gledališko-filmska smer v programu umetniške gimnazije) odprli nove gledališko-filmske smeri. Gre za novost, saj sistematičnega srednješolskega izobraževanja o filmu doslej ni bilo. Gledališko-filmskim smerem umetniških gimnazij se s šolskim letom 2019/2020 pridružuje možnost poučevanja filma v obliki izbirnega predmeta tudi na splošnih, strokovnih in klasičnih gimnazijah ter v osnovni šoli.

Učni načrt za izbirni osnovnošolski predmet Filmska vzgoja je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom zadnje triade. Učni načrt za izbirni srednješolski predmet Film pa je sestavljen iz štirih modulov po 35 ur in se lahko izvaja v okviru nerazporejenih ur 2. in 3. letnika gimnazije. Poučevanje novih izbirnih predmetov filmska vzgoja in film bo steklo v šolskem letu 2019/20. V prihajajočem šolskem letu bo Zavod za šolstvo skupaj z javnimi zavodi s področja filma, AGRFT, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami s področja filmskega izobraževanja pripravil izobraževanja za uvajanje obeh učnih načrtov. Oba učna načrta za izbirna predmeta je napisala medresorska skupina v sklopu priprave Strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje, pri kateri je sodelovala tudi Petra Slatinšek, vodja programa za mlada občinstva in filmsko vzgojo v Kinodvoru.

Sporočilo za javnost (pdf)

Za šole. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na e-novice za šole in prejmite informacije o prihajajočih filmih in dogodkih programa.

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.