Danes je blagajna odprta od 16:15 do 20:00 (za danes zaprto).
Nova izbirna predmeta o filmu v osnovnih in srednjih šolah

Nova izbirna predmeta o filmu v osnovnih in srednjih šolah

Učencem in dijakom sta na voljo nova izbirna predmeta Film (SŠ) in Filmska vzgoja (OŠ). Izobraževanja za poučevanje obeh predmetov se že začenjajo.

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nova učna načrta za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli in za izbirni predmet Film v srednji šoli. Poučevanje obeh predmetov se začne v šolskem letu 2019/2020. V letošnjem šolskem letu pa začenjamo z izobraževanji za poučevanje obeh predmetov.

 

Nova izbirna predmeta

Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA (OŠ)
Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Formalno zahtevana znanja  izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ.
Učni načrt za predmet Filmska vzgoja (pdf).

Izbirni predmet FILM (SŠ)
Učni načrt je sestavljen iz štirih modulov po 35 ur in je namenjen gimnazijam. Izvaja se lahko v okviru nerazporejenih ur. Modularna zasnova učnega načrta omogoča tudi  vključitev enega (35 ur) ali več modulov v interdisciplinarni tematski sklop (ITS). Posamezni moduli se s širokim naborom operativnih ciljev in vsebin lahko povežejo z različnimi predmeti znotraj ITS in omogočajo zelo odprte in fleksibilne organizacijske oblike. Formalno zahtevana znanja izvajalcev izbirnega predmeta so znanja, kot jih mora imeti učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih gimnazije.
Učni načrt za predmet Film (pdf).

 

Izobraževanje strokovnih delavcev za poučevanje obeh izbirnih predmetov

Zavod RS za šolstvo bo že v letošnjem šolskem letu, skupaj z javnimi zavodi s področja filma, AGRFT, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki, pripravil izobraževanje za uvajanje obeh novih predmetov.
Predstavitev učnega načrta za vse zainteresirane strokovne delavce bo 4. aprila 2019 v sklopu Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobneje bomo predstavili cilje, vsebine in didaktična priporočila pri izvajanju predmeta ter program izobraževanja za strokovne delavce za poučevanje filma.
Izobraževanje za poučevanje izbirnega predmeta bo potekalo predvidoma maja in septembra 2019. Izvedena bosta dva seminarja izobraževanj strokovnih delavcev, ločeno za osnovne šole in za srednje šole, na obeh pa bodo udeleženci dobili znanja, usmeritve in gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju izbirnega predmeta.

 

Bodite obveščeni

O natančnejših datumih in programu izobraževanj vas bomo obveščali (prijava na Kinodvorova obvestila Za šole).
Spremljajte spletno stran Za šole.
Uradna obestila spremljajte tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Dodatne informacije in prijave: nina.ostan@zrss.si

Učna načrta si lahko ogledate tudi na straneh MIZŠ (izbirni predmet Filmska vzgoja OŠ, izbirni predmet Film SŠ)

petek, 08. 03. 2019

Seminar Filmska vzgoja v osnovni šoli

Seminar za strokovne delavce OŠ ob uvajanju izbirnega predmeta Filmska vzgoja v zadnje triletje bo 24. in 25. maja 2019. Predstavitev seminarja na Kulturnem bazarju 4. aprila – vabljeni!

Za šole. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na e-novice za šole in prejmite informacije o prihajajočih filmih in dogodkih programa.