Kontakt
Kinodvor
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana
Slovenija
Davčna številka: SI 12753173
Kako do nas

Pisarna
:
Telefon: +386 1 239 22 13
Faks: +386 1 239 22 16
E-naslov: info@kinodvor.org

Kontaktni podatki celotne ekipe

Blagajna (odpre se uro pred prvo predstavo):
Telefon: +386 1 239 22 17
E-naslov: blagajna@kinodvor.org 

Kinodvorova Dvorana je opremljena z induktivno/slušno zanko. Pred vstopom v dvorano je slušni aparat treba preklopiti na t. i. način T.

Induktivna zanka