Danes je blagajna odprta od 17:00 do 20:00 (za danes zaprto).
Razvoj in perspektive filmske vzgoje: iz Kinodvora po Sloveniji in v Evropo

Razvoj in perspektive filmske vzgoje: iz Kinodvora po Sloveniji in v Evropo

Program za otroke in mlade Kinobalon je filmsko-vzgojni program v Kinodvoru. Ob porastu tovrstnih programov v Sloveniji se pogosto poraja vprašanje, kateri strokovni temelji, cilji in prepričanja nas vodijo pri delu.

V sedmem letu delovanja mestnega kina, ki je s programom Kinobalon sprožil preporod filmske kulture za otroke in mlade, pa tudi filmsko-vzgojne dejavnosti v slovenski kinematografiji, je nastala Refleksija razvoja filmske vzgoje v Kinodvoru avtoric Petre Slatinšek in Barbare Kelbl, ki sta tudi snovalki programa Kinobalon v Kinodvoru. Refleksija pojasnjuje bistvo filmsko-vzgojnega programa – njegovih začetkov, konteksta, predvsem pa metod dela in ciljev, v katere verjamemo. Refleksije najdete na koncu prispevka.

Zasnova in preboj filmsko-vzgojnega programa KinobalonZanimanje za kakovosten film v družinskem in šolskem programu Kinobalona je raslo vse od odprtja mestnega kina v letu 2008. Že dve leti pozneje je Kinobalon prejel nagrado za najboljši program za otroke in mlade Europa Cinemas, ki združuje kinematografe iz 69 evropskih držav. Istega leta je Ministrstvo za kulturo RS Kinobalon prepoznalo za »prvi kompleksen in vrhunsko zasnovan program filmske vzgoje v slovenskem prostoru«. Pravi razmah filmsko-vzgojnih programov v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami pa je šolskemu Kinobalonu prinesel program MOL generacije v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana, ki omogoča brezplačen ogled filma z dodatnim filmsko-vzgojnim programom otrokom izbranih generacij v vrtcih in osnovnih šolah (predšolski, 3. razred in zadnja triada OŠ).

Nacionalni program in strategija filmske vzgoje

V letih 2010 in 2011 je Kinobalon s podporo Ministrstva za kulturo RS izvajal projekt z naslovom Kinobalon gostuje, ki je v takrat revitalizirano slovensko Art kino mrežo prenašal uspešno prakso in pozitivne metode dela. V letu 2014 pa se je na strokovnih temeljih in z metodo filmske vzgoje v Kinobalonu oblikoval Nacionalni program filmske vzgoje, ki ga v tekočem šolskem letu izvaja Art kino mreža Slovenije in s tem širi na nacionalno raven. Projekt, ki črpa sredstva Evropskega socialnega sklada Nove karierne perspektive II, bo prinesel strokovno usposobljene filmsko-vzgojne delavce v posameznih slovenskih regijah ter brezplačne programe filmske vzgoje v kinematografih mreže po vsej Sloveniji. Na preporod filmske vzgoje v kinih sta se odzvala tudi Ministrstvo za kulturo RS in Slovenski filmski center, ki v krogu medresorske strokovne delovne skupine pripravljata strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje z opredelitvijo vzgojno-izobraževalnih kurikulov, v katere se umešča filmska vzgoja, ter pripravo ciljev in smernic razvoja filmske vzgoje v Sloveniji. Sodelujoča v skupini sta poleg predstavnikov pristojnih ministrstev za kulturo in izobraževanje tudi strokovnjaka za filmsko vzgojo, Petra Slatinšek (Kinodvor, AKMS) in Andrej Šprah (Slovenska kinoteka).

Mednarodno sodelovanje in evropske smernice filmske vzgoje
Podobno vprašanje o sistematičnosti in vključenosti filmske vzgoje v šolske kurikule se zastavlja tudi na evropski ravni, programe filmske vzgoje pa je od lanskega leta mogoče prijaviti na razpis Kreativne Evrope – program Razvoj občinstev. Na njem je lani uspešno kandidiral Britanski filmski inštitut (BFI), ki je k sodelovanju pri projektu z naslovom Smernice filmske vzgoje (Framework for Film Education) povabil tudi Kinodvor. Med partnerji projekta so še francoska kinoteka La Cinémathèque française, avstrijski Filmmuseum, Danski filmski inštitut, Poljski filmski inštitut, Švedski filmski inštitut, portugalska Univerza v Algarvu, nemški Vision kino, Univerza v Rimu, Irski filmski inštitut idr. Namen projekta je oblikovati temelje, smernice in najpomembnejše cilje filmske vzgoje na evropski ravni ter predlagati ukrepe za izboljšanje njene dostopnosti. Nastali dokument bo temeljna strokovna referenca tistim, ki se s filmsko vzgojo ukvarjajo, ter možno izhodišče za oblikovanje posameznih nacionalnih kulturnih strategij in politik na tem področju. Prav tako bo z njim seznanjena Evropska komisija, ki smernice lahko vključi v ocenjevalna izhodišča za razpis Kreativne Evrope. Dokument bo javno predstavljen in objavljen junija 2015 v Parizu.

Založništvo in publikacije Kinobalona
V jubilejnem Letu kina smo v sodelovanju s Slovensko kinoteko izdali novo knjigo pionirke filmske vzgoje na Slovenskem, Mirjane Borčić: Odstiranje pogleda: Spomini, izkušnje, spoznanja, ki je v slovenskem prostoru naš glavni navdih za filmsko-vzgojno delo in smo ji za njen trud tudi nadvse hvaležni.Knjižice za otroke v zbirki Kinobalon so eden tistih elementov, ki so Kinobalonu zagotovili (tudi mednarodno) prepoznavnost. Tudi v tem letu bomo nadaljevali z izdajanjem brezplačnih knjižic in gradiv za učitelje in starše (objavljenih na naši spletni strani) za kar najširšo uporabo izvajalcem filmske vzgoje v Sloveniji. Vsako leto pa izdamo tudi Katalog izbranih filmov za vzgojno-izobraževalne ustanove.

Obisk Kinobalona narašča
Čeprav filmska vzgoja v Sloveniji še ni sistematično vpeta v šolski kurikul, pa zanimanje zanjo vsako leto narašča:2009: 13.398 gledalcev (Kinodvor skupaj 67.673)
2010: 20.482 gledalcev (Kinodvor skupaj 77.532)
2011: 20.402 gledalcev (Kinodvor skupaj 96.364)
2012: 27.666 gledalcev (Kinodvor skupaj 121.054)
2013: 30.730 gledalcev (Kinodvor skupaj 122.781)
2014: 33.351 gledalcev (Kinodvor skupaj 120.119).

Rast obiska je po eni strani rezultat učinka snežne kepe MOL generacij – programa dostopnosti, po drugi strani pa Kinodvorove skrbi za strateški razvoj filmske vzgoje ter zlasti njeno kontinuirano izvajanje. Filmsko-vzgojne programe v okviru družinskega in šolskega programa Kinobalon izvaja tudi v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami, strokovnjaki in sodelavci, ki jih omenjamo v naši Refleksiji.

Ocenjujemo, da je vzpostavitev sistemskih pogojev za kontinuiran razvoj filmsko-vzgojne dejavnosti v nacionalnih okvirih, tudi (ali še posebej) zavoljo dobrih rezultatov kina, danes pomembna prednostna naloga.

Razvoj in perspektive filmske vzgoje v Kinodvoru

Refleksija zasnove programa Kinobalon

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.