Danes je blagajna odprta od 09:00 do 20:10 (odprto še 06:42, tel: 01 239 22 17).
Kinodvor na posvetu o filmski vzgoji na Festivalu slovenskega filma o strategiji razvoja filmske vzgoje

Kinodvor na posvetu o filmski vzgoji na Festivalu slovenskega filma o strategiji razvoja filmske vzgoje

Festival slovenskega filma v Portorožu je v torek, 25. oktobra, organiziral strokovni posvet o filmski vzgoji. Na njem smo skupaj z ostalimi udeleženci preverili, kako se uresničuje Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje, ki jo je sprejela Vlada RS na seji 1. 12. 2016 v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017.

Na posvetu v Portorožu je Kinodvor predlagal, da sistemske spremembe in potrebe evidentira (1) nova Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. Obstoječo strategijo je treba posodobiti ter vanjo vključiti nove potrebe in smernice za razvoj filmske vzgoje. Prav tako smo predlagali, da (2) Ministrstvo za kulturo nemudoma zagotovi sredstva za večletne programske razpise s področja filmske vzgoje, kar je ena od nerealiziranih točk obstoječe Strategije, in (3) sredstva za večletni, redni, kontinuirani nacionalni program filmske vzgoje, ki bo nemudoma odgovoril na aktualne izpostavljene potrebe in ga predvideva tudi obstoječa Strategija.

 Na srečanju v Portorožu smo opozorili na točke v obstoječi Strategiji, ki doslej še niso bile realizirane – ali pa niso stalno, redno kontinuirano prisotne – zaradi trenutne odsotnosti nacionalnega programa filmske vzgoje:

  • vzpostavitev sistema kontinuiranega sofinanciranja programov filmske vzgoje – večletni programski razpis;
  • vzpostavitev enotne informacijske točke za zbiranje podatkov o programih filmske vzgoje in določitev nosilca;
  • priprava strokovnega gradiva filmske vzgoje za vse ravni izobraževanja;
  • vzpostavitev trajnega programa Filmska značka, ki bo program na nacionalni ravni za spodbujanje filmske pismenosti po modelu Bralne značke;
  • prav tako še ni digitalizirana slovenska filmska dediščina, neurejena je tudi finančna podpora slovenskim distributerjem za distribucijo filmov za otroke in mlade ter številne druge točke.

 

Enake in druge potrebe smo evidentirali že na strokovnem posvetu aprila 2022 v Kinodvoru, kjer smo odprli vprašanje nacionalnega programa filmske vzgoje za prihodnost in sklenili:

– Naslednji nacionalni program filmske vzgoje mora delovati kot informacijsko in kuratorsko središče za filmsko vzgojo v Sloveniji.

– Poleg učiteljev je treba v novem nacionalnem programu zagotoviti izobraževanje in kadrovsko podporo za izvajanje filmske vzgoje v kinematografih Art kino mreže Slovenije. V program bi bilo treba vključiti tudi otroke v prostem času in njihove starše, prav tako otroke s posebnimi potrebami.

– Naloga nacionalnega programa je tudi skrb za razvoj novih metod dela, prenos dobrih praks iz tujine, priprava temeljnih gradiv za poučevanje, opozarjanje na sistemske pomanjkljivosti ter zapis standardov za izvedbo filmske vzgoje.

 

Kinodvor se je na strokovnem srečanju predstavil tudi kot primer dobre prakse.

Od leta 2008 delujemo kot redni, sistematični ponudnik filmske vzgoje za vzgojno-izobraževalne ustanove (Kinodvorov šolski program), družine (Kinobalon) in mlade (Kinotrip). Programi za mlada občinstva in filmsko vzgojo v Kinodvoru predstavljajo tretjino letnega obiska Kinodvora. Delujemo tudi kot nacionalna strokovna podpora filmskim pedagogom, delavcem v vzgojno-izobraževalnem procesu in organizatorjem programov filmske vzgoje drugod po Sloveniji, ki so vključeni v Art kino mrežo Slovenije. Prav tako kuriramo nacionalno spletno platformo filmov za otroke.

Sodelovali smo pri pisanju Strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje, pri sestavi učnih načrtov Umetnost (poglavje film) za osnovno šolo, Filmska vzgoja za osnovno šolo ter Film za srednjo šolo. Vsako leto organiziramo najmanj en strokovni seminar filmske vzgoje, redno pa tudi mednarodne konference. Vpeti smo v mednarodni prostor in smo aktivni člani združenj Europa Cinemas in ECFA.

 Kinodvor je aktivno sodeloval pri vseh treh dosedanjih nacionalnih programih filmske vzgoje, ki so vključevali vso Slovenijo in so povezovali kinematografe, filmske pedagoge in vzgojno-izobraževalne ustanove:

  • Prvi nacionalni filmskovzgojni program je potekal v letih 2010–2011 (nosilec: Kinodvor) in je izobraževal predvsem zaposlene v kinematografih Art kino mreže Slovenije ter v šolah prvič poskrbel za široko promocijo filmske vzgoje v kinematografih.
  • Drugi nacionalni filmskovzgojni program je potekal v letih 2014, 2015 in 2016 (nosilec: Art kino mreža Slovenije s strokovno podporo Kinodvora); izobraževal je nove filmskovzgojne mentorice in mentorje ter omogočil brezplačen ogled filma s pogovorom več kot 16.000 otrokom in mladim.
  • Petletni nacionalni projekt Filmska osnovna šola 2017–2021 (nosilec: Art kino mreža Slovenije, s strokovno podporo Kinodvora) je izobraževal pedagoge osnovnih šol za filmsko vzgojo. Vanj je bilo vključenih 1341 pedagogov.

 

 

Več informacij:
Petra Slatinšek
Filmska vzgoja in mlada občinstva (vodja programa)
Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana
M: +386 30 324 063
@: petra.slatinsek@kinodvor.org

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.