Galerija
Za rdečo zaveso pa do zadnjih vrat iz dvorane se razteza par zidov, ki nosijo podobe. Podobe, ki so nastale ob filmih, podobe filmov in podobe, s katerimi so ustvarjalci komentirali svet filmske umetnosti. Kinodvorova galerija je s filmom prežeta in filmu namenjena, torej filmska v najširšem pomenu besede. Njeno poslanstvo je opozarjati na vsebine, ki drugače lahko ostanejo prezrte, na zgodbe, ki jih druge zgodbe zameglijo in predvsem izpostavljati in privabljati ter združevati drugačne poglede.TRENUTNO NA OGLED:

Pljunek na papir

Kinodvor. Galerija., od 1. do 29. junijaPljunek na papir je razstava risb in zgodborisov Martina Ramoveša za animacije v filmu
Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer – Pljuni istini u oči.


_____________________________________________________

Pretekle razstave: