Danes je blagajna odprta od 15:20 do 20:15 (za danes zaprto).
Kinodvor: prvi slovenski art kino, ki je prejel evropska sredstva za digitizacijo

Kinodvor: prvi slovenski art kino, ki je prejel evropska sredstva za digitizacijo

Kinodvor uspešen na evropskem razpisu za digitizacijo kinematografov – Težave slovenske reproduktivne kinematografije in kako naprej – Kinodvor v Mexico City na povabilo mednarodne mreže Europa Cinemas

Kinodvor uspešen na evropskem razpisu za digitizacijo kinematografov
Javni zavod Kinodvor je septembra lani kandidiral na prvem MEDIA razpisu za digitizacijo (Digitisation of Cinemas). MEDIA je program Evropske unije, ki se zavzema za izboljšanje konkurenčnosti evropskega filma, televizije in novih medijskih industrij ter za izboljšanje mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov. Za zagotavljanje razširjenosti evropskih del in raznolikost evropske kinematografije ter ohranjanje konkurenčnosti na hitro razvijajočem se trgu je odločilen prehod na digitalno prikazovanje filmov. Ovira temu so visoki stroški nove opreme, ki ogrožajo obstoj številnih evropskih kinematografov, zlasti tistih z enim platnom in v lasti občin, ki večinoma tvorijo tudi slovensko art kino mrežo.

Sredstva MEDIA razpisa v višini 20.000€ na posamezno kinodvorano so namenjena kinematografom, ki na voljo nimajo tržnih rešitev oziroma njihova digitizacija ni sofinancirana s komercialnim modelom virtualne pristojbine za film (VPF) in s t.i. integratorji z udeležbo zasebnih sredstev. Na razpis so se lahko prijavila kina s prikazovanjem filmov v redni distribuciji (first run), t.j. v enem letu od začetka distribucije v državi, od koder film prihaja; z vsaj enim platnom in 70 sedeži; z vsaj 520 projekcijami na leto, če gre za kinematograf, ki je odprt vse leto, ter 20.000 prodanimi vstopnicami. Kinodvor je kot edini kinematograf iz Slovenije uspešno kandidiral na razpisu, ki je s sredstvi v skupnem znesku 2.000.000€ kinematografom omogočil kritje stroškov pri prehodu na digitalno kinematografijo, vendar zgolj za dopolnilno opremo in storitve, kot so garancije za projektor in strežnik, procesor zvoka, namestitev, vzdrževanje ali prilagoditev projekcijske kabine, ne pa tudi nabavo digitalnega projektorja in strežnika. Kinodvor, opremljen z digitalno opremo, lahko z naslova članstva v mednarodni mreži Europa Cinemas, ki od leta 1992 s pomočjo MEDIA programa in Francoskega državnega filmskega centra (CNC) spodbuja prikazovanje evropskih filmov, poleg sredstev za program filmov na 35mm, črpa še dodatna evropska sredstva za program digitalnih projekcij z DCP formata.

Težave slovenske reproduktivne kinematografije in kako naprej

Čeprav je lansko leto potekalo v pričakovanju nacionalnega načrta digitizacije art kino mreže ter napovedi razpisa Slovenskega filmskega centra za sofinanciranje digitalne opreme, so bila v septembru 2011 s preoblikovanjem državnega proračuna umaknjena vsa sredstva, namenjena digitizaciji kinematografov. Istočasno se je Kinodvor prijavil na MEDIA razpis in novembra lani uspešno zaključil namestitev digitalnega projektorja, ki ga je nabavil iz lastnih sredstev. Na 22. ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu (LIFFe) je tako že predvajal prvi film z digitalnega nosilca, ki ga sicer ljubljansko občinstvo ne bi imelo možnosti videti, do danes pa je bilo predvajanih 150 filmov na digitalnih nosilcih, od tega osem na DCP formatu. Optimalni razvoj kinematografske dejavnosti v Sloveniji, večja raznolikost programa in nove možnosti distribucije pa so odvisni od tega, kako hitro in v kakšnem obsegu se bodo digitizirala tudi ostala kina iz art kino mreže.

V Sloveniji je prikazovanje kakovostne evropske filmske produkcije odvisno tudi od podpore, ki jo kinematografi in distributerji lahko pridobijo na letnem ciljnem razpisu za delovanje art kino mreže in distribucijo art filmov. Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport (MZIKŠ) je v letošnjem letu z razpisnimi pogoji distributerje omejilo na podporo filmom, ki morajo biti v kinu premierno prikazani še pred osrednjim filmskim festivalom LIFFe. V praksi to pomeni, da distributerji na razpis ne morejo več prijaviti večine evropskih in avtorskih filmov, za katere prav premiera na LIFFe predstavlja pomembno promocijsko priložnost. Prav tako pa razpis kinematografom postavlja pogoj, da v svoj program uvrstijo 20% filmov, katerih distribucijo sofinancira MIZKŠ, ki je v letu 2011 sofinanciralo 16 filmov.

Kaj to pomeni za Kinodvor, ki je vodilni art kino v Sloveniji? Kinodvor je od ustanovitve oktobra 2008 prikazal 947 filmov, od tega pa je le 41 filmov, katerih distribucijo je financiralo Ministrstvo za kulturo. Od 1. januarja do 31. maja 2012 je Kinodvor izvedel 1105 javnih projekcij, od katerih je le 80 projekcij filmov, katerih distribucijo sofinancira MZIKŠ, od tega je bilo 34 prikazanih v Mali dvorani Kinodvora. V tem časovnem obdobju je Kinodvor prikazal 100 različnih filmov, od katerih je le 9 filmov, katerih distribucijo sofinancira MZIKŠ. Prijava na razpis, ki je sicer objavljen »z namenom spodbujanja prikazovanja evropskega filma, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov v okviru enakomernega razvoja art kinematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije« je zaradi kombinacije obeh pogojev za večino kinematografov art kino mreže tako postala nesmiselna ali celo nemogoča. Poleg tega je MZIKŠ ponovno zmanjšalo sredstva razpisa, in sicer za 29% distributerjem ter 26% prikazovalcem, ki lahko za delovanje kina na razpisu pridobijo največ 7.500€. Kinodvor se tako na letošnji razpis ni prijavil, saj bi sprejemanje pogojev razpisa vodilo v omejitev Kinodvorovega filmskega programa, zlasti njegove raznolikosti.

Kinodvor se bo na prihajajočem 8. festivalu Kino Otok (Izola, od 30. maja do 3. junija) v četrtek, 31. maja udeležil strokovnega srečanja v organizaciji Slovenskega filmskega centra in Art kino mreže Slovenije (AKMS) z naslovom »ART KINO, KAKO NAPREJ? – V oblikovanju nacionalne strategije razvoja reproduktivne kinematografije«, na katerem bo predstavljena problematika art kino mreže, ena od točk pa je namenjena tudi nujnosti čimprejšnje digitizacije preostalih art kinematografov v Sloveniji.

Kinodvor v Mexico City na povabilo mednarodne mreže Europa Cinemas
Mednarodna mreža kinematografov Europa Cinemas, ki pokriva 1111 kin v 619 mestih 68-ih držav po svetu, je izbrala Kinodvor, da na seminarju »The Public of the Future: How Movie Theatres Can Promote Their Images« v Mexico Cityju predstavi svojo izkušnjo pri oblikovanju in vodenju programov za mlade. Seminar, ki ga organizira Europa Cinemas Mundus, program za promocijo evropskega filma izven Evrope, v okviru Festivala Distrital in v sodelovanju z mehiško Cineteca Nacional, je namenjen izmenjavi informacij in izkušenj pri oblikovanju programov za mlade med kinematografi Europa Cinemas v Evropi in tistimi v Latinski Ameriki. Kinodvor, ki ga bo v Mexico Cityju predstavila direktorica Nina Peče, je po navedbah Europa Cinemas povabilo prejel tudi na podlagi uspešnih rezultatov kina in odličnega dela programa Kinobalon, za katerega je leta 2010 prejel nagrado Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade.

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.