Danes je blagajna odprta od 10:00 do 21:10 (odpre se čez 05:55).
2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji

2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji

Konferenca na temo metod in učinkov filmske vzgoje se bo odvijala 11. in 12. aprila v Kinodvoru in Slovenski kinoteki. Prijave sprejemamo od 8. marca.

Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavili bomo primere dobrih praks izvajanja filmske vzgoje v tujini in se osredotočili na tiste, ki potekajo v šoli in kinu ter vključujejo povezovanje med učitelji in filmskimi ustvarjalci. Konferenca je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in tujini.

Partnerji: Kinodvor, Slovenska kinoteka (projekt Razumevanje filma) in Art kino mreža Slovenije (projekt Filmska osnovna šola)

 

Program in urnik: http://www.kinodvor.org/urnik-2-mednarodna-konferenca-o-filmski-vzgoji/

Prijave zbiramo od 8. marca od 8.00 ure preko spletnega obrazca. Ker je število mest omejeno, priporočamo čim prejšnjo prijavo.

Informacije o prijavi: http://www.kinodvor.org/informacije-o-prijavi-2-mednarodna-konferenca-o-filmski-vzgoji/

 

Potrjeni mednarodni govorci:
Alejandro Bachmann (Avstrija), vodja raziskovalnega oddelka v dunajskem filmskem muzeju, bo predstavil šolski program eksperimentalnih filmov in dva različna pristopa pri vodenju pogovorov v kinu.
Jan-Willem Bult (Nizozemska), avtor in producent otroških oddaj, strokovni mentor za otroško avdiovizualno produkcijo, znan po filozofiji »otrok v središču«, ki jo je osnoval na prepričanju o avtonomiji otroka in anarhičnem pristopu k avdiovizualnim vsebinam za otroke. Predaval bo o pomenu izbire filmov za otroke in uporabi sodobnih tehnologij pri delu s filmom in otroki.
Ana Đordić in Jelena Modrić (Hrvaška), učiteljici filmske umetnosti na XIII. gimnaziji v Zagrebu in metodičnih vaj za poučevanje filma v srednji šoli na Šoli medijske kulture „dr. Ante Peterlić“, bosta predstavili analizo in interpretacijo kratkometražnega filma pri srednješolskem pouku.
Tessa van Grafhorst (Nizozemska), umetniška vodja filmskega festivala Taartrovers, bo predavala o metodah dela z najmlajšimi ter uporabi interaktivnih instalacij in delavnic za najmlajše.
Ivana Jakobović Alpeza (Hrvaška), vodja programa Sedmi kontinent, bo spregovorila o tem, kako ustvariti filmski debatni klub na šoli in o njegovih učinkih.
Christine Kopf (Nemčija), vodja filmske vzgoje na Nemškem filmskem inštitutu, bo predstavila primer filmsko-vzgojnega programa, ki so ga zasnovali skupaj z učitelji, in načine evalvacije šolskega programa.

Domači predavatelji:
Barbara Bedenik, profesorica na II. gimnaziji Maribor, bo razpravljala o filmski vzgoji kot spodbudi kritičnega mišljenja in politični participaciji pri dijakih.
Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, bo predstavila šolski projekt filmske vzgoje in pozitivne učinke, ki se kažejo pri učencih ter strokovnih delavcih.
Robi Kroflič, redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo predaval o načelih filmske vzgoje.
Kristina Rešek, mentorica delavnice pri projektu Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), bo predstavila filmsko ustvarjanje z novimi tehnologijami – aplikacijo Instagram.

Konferenca ob 10-letnici delovanja filmsko-vzgojnega programa

Druga mednarodna konferenca o filmski vzgoji v Kinodvoru je del programa ob desetletnici mestnega kina Kinodvor in desetletnici filmsko-vzgojnega programa Kinobalon. Program za mlada občinstva deluje v Kinodvoru vse od odprtja kina kot javnega mestnega zavoda v letu 2008. Kinobalon odlikuje svojstven filmsko-vzgojni pristop, ki ne temelji na poučevanju, pač pa na dialogu in ustvarjalnem izražanju otrok. Izhaja iz prepričanja, da je stik s kakovostnim filmom pomemben del kulturne zavesti in izobraževanja, do katerih bi morali imeti dostop vsi otroci in mladostniki. Prav zato Kinodvor poleg družinskega in šolskega programa razvija tudi posebne programe, ki zahtevajo prilagojen pristop k različnim starostnim skupinam. Kinotrip je program, ki ga za mlade pripravljajo mladi sami, Prvič v kino pa je program za najmlajše otroke v starosti od 2. do 6. leta.

Pomembno vlogo pri dostopu mladih do filma imajo tudi odrasli. Poslanstvo programa je zato tudi v izobraževanju ter razvijanju zaupanja in dolgoročnih odnosov z učitelji, starši in kulturnimi delavci, saj je to ključno za izvajanje filmsko-vzgojnih dejavnosti. Za strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Kinodvor redno organizira strokovna izobraževanja v sklopu programa Kinobalon – MOL generacije s podporo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Oddelka za kulturo v Mestni občini Ljubljana. Izobraževanja potekajo ob ogledu izbranih filmov in odpirajo aktualna vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja.

V sklopu dejavnosti ob Letu kina je Kinodvor leta 2014 organiziral 1. mednarodno konferenco Filmska vzgoja v kinu, ki je obravnavala različne pristope k mlademu občinstvu in vlogi kinematografov pri izvajanju filmske vzgoje. Med predavatelji so bili mednarodni in domači strokovnjaki (Ian Christie, Céline Ravenel, Cecilia Grubb, Gert Hermans, Riccardo Costantini, Martina Peštaj, Barbara Hanuš …). Konferenca je doživela izjemen odziv v strokovni javnosti in je pokazala na potrebo po nadaljevanju tovrstnih prizadevanj.

Na potrebo po sistematičnem in dolgoročnem izobraževanju vseh, ki prihajajo v stik z mladimi prek filma, kaže tudi nenehno naraščanje zanimanja za filmsko-vzgojne programe v Kinodvoru. Če je Kinodvor v letu po odprtju obiskalo 9700 otrok in mladih, se je to število v letu 2017 povečalo skoraj za štirikrat in je zgolj na projekcijah, posebej namenjenih mlademu občinstvu (464 projekcij) doseglo 37.309 obiskovalcev. K tem pa lahko prištejemo še obiskovalce na drugih rednih projekcijah filmov ter na brezplačnih dogodkih in delavnicah.
Zanimanje za tovrstni program tako že nekaj let presega prostorske in kadrovske zmogljivosti Kinodvora, ki je omejen na eno platno, zato Kinodvor s programom za šole in vrtce že nekaj let gostuje tudi v dvorani Slovenske kinoteke.

Novi minipleks v centru Ljubljane, ki ga načrtuje Mestna občina Ljubljana za leto 2022, daje upanje, da bo mogoč nadaljnji razvoj filmsko-vzgojnih prizadevanj tako v smeri širitve dostopnosti za različna občinstva kot v smislu razvoja in poglabljanja metod dela z različnimi skupinami. K temu bo zagotovo pripomogla tudi 2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji, ki jo Kinodvor v aprilu 2018 organizira skupaj s partnerjema, Slovensko kinoteko in Filmsko osnovno šolo, saj bomo na njej spregovorili prav o različnih metodah filmske vzgoje in doseganju njenih dolgoročnih učinkov.

Dodatne informacije:
Petra Slatinšek,
Javni zavod Kinodvor, Filmska vzgoja in mlada občinstva (vodja programa)
T: 01/ 239 22 20
M: +386 30 324 063

Program konference v pdf obliki.

četrtek, 26. 04. 2018

2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji

Vabljeni k ogledu posnetkov predavanj in fotografij s konference.

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.