Danes je blagajna odprta od 10:00 do 19:00 (za danes zaprto).
19. konferenca mednarodne kinematografske mreže Europa Cinemas

19. konferenca mednarodne kinematografske mreže Europa Cinemas

Zadnji novembrski vikend je v Pragi potekala 19. konferenca mednarodnega združenja Europa Cinemas, ki danes povezuje 977 kinematografov v 596 mestih in 42 državah sveta.

Srečanju, ki se ga je udeležilo skoraj 500 delegatov iz celega sveta, so prisostvovali tudi člani Art kino mreže Slovenije – predstavniki Mestnega kina Ptuj, Mestnega kina Domžale, Kosovelovega doma Sežana in Kinodvora. V novi številki zbornika Europa Cinemas Network Review pa se je Art kino Odeon iz Izole predstavili v skupini najbolj dinamičnih in razvijajočih se kin. Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora, ki je od maja lani članica sveta direktorjev združenja Europa Cinemas, je na konferenci ob primeru mestnega kina izpostavila kulturni pomen kinematografov pri zagotavljanju programske raznolikosti in filmske vzgoje občinstev. Ob tem pa je poudarila, da je kultivacija občinstev za sprejemanje raznolikosti filmskih vsebin, ki niso primarno ustvarjene za razvedrilo, naloga širšega kroga deležnikov v družbi, ne le kinematografov. V pomen kulturne, družbene in ekonomske vloge kinematografov v konstantno razvijajočem se digitalnem okolju je bila usmerjena tudi pozornost letošnje konference.

Konferenca je soočila številna mnenja in razumevanje novega okolja delovanja kinematografov, s primeri pa so bili predstavljeni inovativni komunikacijski načini in pristopi za prenovitev odnosov z obstoječimi in razvijanje novih občinstev. Udeleženci so pri nagovarjanju publik ob dostopnosti filmov na različnih platformah izpostavili pomen kina in t.i. cinema-going (navade obiskovanja kina) kot blagovnih znamk, usmerjenih v razvoj občinstva. Kino je edinstven prostor za ogled filma. S prikazovanjem kakovostnih vsebin krepi svojo kuratorsko vlogo in zaupanje ter spodbuja občutek lokalne skupnosti, tako v živo kot prek interneta (»on- in off-line«). Udeleženci so si bili enotni v zaključku, da brez spodbujevalcev zanimanja in povpraševanja za film nasploh tudi zanimanje za raznolikost filmov ne bo raslo. S pravimi vlaganji v prostor imajo lahko kina ključno vlogo pri razvoju občinstev za raznolike filmske programe, obenem pa so tudi veliko več kot zgolj prizorišče za ustvarjanje povpraševanja.

Kino ni zgolj prostor trženja filmov, je prostor dogajanja – izobraževanja, kulturne raznolikosti in povezovanja ljudi. Raznolikost filmov in kino kot prostor imata v današnjem svetu pomembno družbeno in kulturno vlogo.

Konferenca je odprla vprašanje, kako naj postanejo kina bolj odprta za vključevanje gledalcev in razvijanje občinstev. Različne strategije za doseganje teh ciljev so bile predstavljene s primeri inovativnih pristopov, od dinamičnega klubskega članstva do projektov množičnega zbiranja sredstev, t.i. crowd-funding. Nekatera kina so predstavila svoje izkušnje povezovanja z novimi spletnimi platformami (npr. video ali kino na zahtevo), ki niso nujno zavirajoča, pač pa lahko omogočijo razširitev lastne ponudbe. Posebej je bila poudarjena potreba po vlaganju v nove kinodvorane in kontinuirani nadgradnji že obstoječih.

Na konferenci so podelili tudi nagrade združenja, ki jih podeljujejo vsako leto: za podjetnika leta jo je prejel Mirsad Purivatra iz Kina Meeting Point v Sarajevu (BiH), za najboljše programiranje so nagradili kino Filmhuis Den Haag v Hagu (Nizozemska), nagrada za najboljši program za otroke in mlade, ki jo je leta 2010 prejel Kinodvorov program Kinobalon, pa je šla v roke Kina Cine Paradisos v Korydallosu (Grčija).

Konferenco je zaključil predsednik mreže Europa Cinemas Nico Simon z besedami:
»Pretekle konference mreže Europa Cinemas so se prvenstveno osredotočale na vprašanja digitalne tranzicije. Danes, ko so vsi člani mreže digitizirani, smo v središče pozornosti s številnimi odličnimi primeri idej in inovacij v kinih po vsej Evropi postavili vitalno vlogo kina pri vključevanju občinstev v raznolikost evropske filmske kulture.«   

Več informacij:
http://www.europa-cinemas.org/en/
https://www.facebook.com/Europa-Cinemas-122048424478431/

Kinodvor. E-novice.

Bodite obveščeni! Prijavite se na naše e-novice in prejmite informacije o prihajajočih filmih, dogodkih in festivalih.