Danes je blagajna odprta od 17:20 do 21:00 (odpre se čez 11:31).

Pravno obvestilo

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.kinodvor.org.

Kinodvor pri objavi informacij in skrbi za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost deluje z največjo skrbnostjo. Njegova kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh Kinodvora.

Kinodvor lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kot uporabnike naših storitev vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja naših dejavnosti in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi Kinodvora.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih naš javni zavod kot upravljavec zbirke ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oziroma drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.