Še žal ti bo!

Film na najstnikom privlačen način izpostavi perečo problematiko nasilja v šoli in je odlična iztočnica za pogovor v razredu.