Danes je blagajna odprta od 17:00 do 21:30 (za danes zaprto).
Delovni zajtrk: Slovenski dan / Slovenian day

Delovni zajtrk: Slovenski dan / Slovenian day

Slovenski dan bo izveden v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma – DSAF. Kratki uvodni predstavitvi društva in napovedi programa bodo sledile predstavitve posameznih avtorjev in njihovih aktualnih ali nedavno zaključenih projektov. Predstavili se bodo Špela Čadež, Invida d.o.o. s sodelavci, Leon Vidmar in Jaka Kramberger ter Miha Knific in Blaž Čadež. Predstavitvam projektov bo sledil pogovor – okrogla miza o produkciji animiranega filma v Sloveniji.

Društvo slovenskega animiranega filma (www.dsaf.si) je organizacija, ki združuje avtorje in ustvarjalce animiranih filmov v Sloveniji. Prvenstveno je društvo usmerjeno v zagotavljanje boljših pogojev na področju produkcije animiranega filma in njegove prepoznavnosti pri širših strokovnih in splošnih javnostih, tako doma kot v tujini. Društvo omogoča prenos izkušenj in znanj neposredno med ustvarjalci, hkrati pa prek različnih predavanj, izobraževanj in pretoka informacij skrbi za ozaveščanje posameznikov in različnih ciljnih skupin o procesih ustvarjanja ter umetnostne multidisciplinarnosti v animiranem filmu. Poleg zastopanja skupnih interesov želi društvo obuditi nacionalni festival animacije, v tujini pa slovensko produkcijo predstavljati na bolj sistematiziran in reprezentativen način, namesto da je prepuščena zgolj večjemu ali manjšemu zavzemanju posameznikov.

——–

Slovenian Day will be organised in cooperation with The Slovenian Animated Film Society – DSAF. A short opening presentation of the society and programme outline will be followed by presentations of individual authors and their current or recently made projects. The authors featured include: Špela Čadež, Invida d.o.o. and team, Leon Vidmar and Jaka Kramberger as well as Miha Knific and Blaž Čadež. Project presentations will be followed by a discussion – round table on the production of animation in Slovenia.

The Slovenian Animated Film Society (www.dsaf.si) is an association bringing together animation authors and filmmakers in Slovenia. The society is primarily focusing on securing better conditions in animated film production and the visibility of animation with experts and the general public both in Slovenia and abroad. The society enables a direct exchange of know-how between artists, and helps raise awareness of the general public and various target audiences about the processes of filmmaking and artistic multidisciplinarity in animation though lectures, educational programmes and flow of information. In addition to protecting common interests, the society plans to revive the national animation festival, as well as start presenting the Slovene production abroad in a more systematic and representative way instead of leaving it to its fate in the hands of more or less enthusiastic individuals.

Aktualno

Snežni leopard La panthère des neiges

Marie Amiguet, Vincent Munier

sreda, 06. 07. 2022 / 13:00 / Dvorana

Snežni leopard je veliko več kot vizualno čudovit film o eni najredkejših in najbolj izmuzljivih velikih mačk; opazovalni dokumentarec, v katerem je pot pomembnejša od cilja, z nami velikodušno deli užitek odkrivanja. Glasba: Warren Ellis in Nick Cave. Cezar za najboljši dokumentarni film.

Vesolje med nami Vesolje med nami

Rahela Jagrič Pirc

sreda, 06. 07. 2022 / 17:00 / Dvorana

Zapuščen observatorij združi slepega astronoma Hermana in najstnika Tobija.

Sončni zaton Sundown

Michel Franco

sreda, 06. 07. 2022 / 21:30 / Kinodvorišče

Večkrat nagrajeni režiser Michel Franco, znan po pronicljivih in provokativnih študijah posameznikov in družb pod pritiskom, spremlja Tima Rotha na eksistencialnem popotovanju pod žgočim mehiškim soncem.