Danes je blagajna odprta od 14:20 do 20:20 (odpre se čez 01:10).
Delovni zajtrk: Slovenski dan / Slovenian day

Delovni zajtrk: Slovenski dan / Slovenian day

Slovenski dan bo izveden v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma – DSAF. Kratki uvodni predstavitvi društva in napovedi programa bodo sledile predstavitve posameznih avtorjev in njihovih aktualnih ali nedavno zaključenih projektov. Predstavili se bodo Špela Čadež, Invida d.o.o. s sodelavci, Leon Vidmar in Jaka Kramberger ter Miha Knific in Blaž Čadež. Predstavitvam projektov bo sledil pogovor – okrogla miza o produkciji animiranega filma v Sloveniji.

Društvo slovenskega animiranega filma (www.dsaf.si) je organizacija, ki združuje avtorje in ustvarjalce animiranih filmov v Sloveniji. Prvenstveno je društvo usmerjeno v zagotavljanje boljših pogojev na področju produkcije animiranega filma in njegove prepoznavnosti pri širših strokovnih in splošnih javnostih, tako doma kot v tujini. Društvo omogoča prenos izkušenj in znanj neposredno med ustvarjalci, hkrati pa prek različnih predavanj, izobraževanj in pretoka informacij skrbi za ozaveščanje posameznikov in različnih ciljnih skupin o procesih ustvarjanja ter umetnostne multidisciplinarnosti v animiranem filmu. Poleg zastopanja skupnih interesov želi društvo obuditi nacionalni festival animacije, v tujini pa slovensko produkcijo predstavljati na bolj sistematiziran in reprezentativen način, namesto da je prepuščena zgolj večjemu ali manjšemu zavzemanju posameznikov.

——–

Slovenian Day will be organised in cooperation with The Slovenian Animated Film Society – DSAF. A short opening presentation of the society and programme outline will be followed by presentations of individual authors and their current or recently made projects. The authors featured include: Špela Čadež, Invida d.o.o. and team, Leon Vidmar and Jaka Kramberger as well as Miha Knific and Blaž Čadež. Project presentations will be followed by a discussion – round table on the production of animation in Slovenia.

The Slovenian Animated Film Society (www.dsaf.si) is an association bringing together animation authors and filmmakers in Slovenia. The society is primarily focusing on securing better conditions in animated film production and the visibility of animation with experts and the general public both in Slovenia and abroad. The society enables a direct exchange of know-how between artists, and helps raise awareness of the general public and various target audiences about the processes of filmmaking and artistic multidisciplinarity in animation though lectures, educational programmes and flow of information. In addition to protecting common interests, the society plans to revive the national animation festival, as well as start presenting the Slovene production abroad in a more systematic and representative way instead of leaving it to its fate in the hands of more or less enthusiastic individuals.

Aktualno

Fant in čaplja Kimitachi wa do ikiru ka

Hayao Miyazaki

ponedeljek, 22. 04. 2024 / 15:20 / Dvorana

Veliki Hayao Miyazaki se vrača z globoko osebno, avtobiografsko navdahnjeno fantazijo o življenju, smrti in ustvarjanju. Film, poln dih jemajoče lepote, nagajivega humorja in nežne melanholije, je prejel letošnjega oskarja za najboljši animirani celovečerec.

Route One/ZDA Route One/USA

Robert Kramer

ponedeljek, 22. 04. 2024 / 18:00 / Dvorana

Film Route One/ZDA neodvisnega ameriškega filmskega ustvarjalca Roberta Kramerja nas odpelje na štiriurno vožnjo po znameniti ameriški avtocesti, od kanadske meje pa vse do Key Westa na skrajnem jugu Floride. 

Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna

Maja Weiss

ponedeljek, 22. 04. 2024 / 18:30 / Mala dvorana

Dokumentarec Maje Weiss pripoveduje zgodbe štirih ukradenih otrok, zadnjih še živečih slovenskih žrtev nacističnega rasnega programa Lebensborn.