Cene in popusti
Cene vstopnic
 
Program Kinodvora: Dvorana Mala dvorana
redna vstopnica 4,95 € 3,80 €
vstopnica s popustom* 4,25 €* 2,90 €*
vstopnica za Dvorni dan (vsak ponedeljek) in zgodnje popoldanske projekcije (do 15. ure)** 3,80 €** 3,80 €**
vstopnica za člane Kluba Kinodvor 3,80 € 2,90 €
vstopnica za gibalno in senzorno ovirane osebe
/ osebe na invalidskih vozičkih***
2,50 € / vstop prost*** 1,90 €***
posebne projekcije 6 €  
Program Kinobalona: Dvorana Mala dvorana
redna vstopnica 4,25 € 2,90 €
vstopnica za člane Kluba Kinobalon 3,00 € 2,50 €
vstopnica za projekcije, ki so krajše od 40 minut 2,00 € 2,00 €

*  Do popusta so upravičeni otroci do 14. leta, dijaki, študentje, upokojenci in brezposelni. Upokojenci popust uveljavljajo z Kartico upokojenca ZPIZa , otroci  z zdravstveno izkaznico, študenti in dijaki s študentsko oziroma dijaško izkaznico z nalepko za tekoče šolsko leto ali indeksom, brezposelni pa z veljavnim potrdilom oz. odločbo Zavoda RS za zaposlovanje, ki izkazuje status brezposelne osebe, in osebnim dokumentom. Popusti na vstopnice ne veljajo v času gostovanja festivalov (Liffe, FDF in Film pod zvezdami) in za posebne projekcije.

** Cena za zgodnje popoldanske projekcije velja za projekcije s pričetkom do 15. ure. Za projekcije s pričetkom po 15. uri velja redna cena vstopnice oz. pripadajoči popusti glede na status. Cena za zgodnje popoldanske projekcije ne velja ob vikendih in praznikih.

*** Gibalno in senzorno ovirane osebe popust uveljavljajo z izkaznico Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Popust na vstopnice ne velja v času gostovanja festivalov (Liffe, FDF in Film pod zvezdami). Prostori so dostopni za gibalno in senzorno ovirane osebe na invalidskih vozičkih (nosilnost dvigala je 150 kg) in prilagojeni njihovim potrebam (stranišče, Dvorana); razen Male dvorane, kjer je dostop omejen, ker zaenkrat ni dvigala. Spremljevalci plačajo redno ceno vstopnice oz. ceno vstopnice s popustom glede na njihov status.

Na rednih projekcijah Vam v primeru zamujanja ne moremo zagotoviti, da boste lahko sedeli na izbranem sedežu.

Direktorica Kinodvora lahko, ne glede na zgoraj določene popuste, odobri popust na redno ceno vstopnic, v primeru zagotovitve druge ugodnosti s strani nasprotne pogodbene stranke.

Količinski popusti
 
Mogoče je rezervirati vstopnice za večje skupine za naše redne projekcije, torej film, ki je trenutno na programu ob naših rednih urah projekcij. Skupine so upravičene do količinskega popusta:
 
Program Kinodvora:
od 10 do 100 oseb 4,25 €
od 100 do 197 oseb 3,80 €
Program Kinobalona:
od 10 do 100 oseb 4,00 €
od 100 do 197 oseb 3,25 €
Program Šolskega Kinobalona:
od 40 do 59 otrok 4,00 €
od 60 do 100 otrok 3,25 €
od 101 do 197 otrok 2,50 €
spremljevalci otrok brezplačen vstop

Vse cene vključujejo DDV.
Svet javnega zavoda Kinodvor je Cenik potrdil na svoji 15. redni seji, dne 26.9.2013.


Nakup in rezervacije