Zakup oglasnega prostora

Naši obiskovalci so vaše idealno občinstvo

Med kinematografi v Ljubljani je po obiskanosti na prvem mestu Kolosej, katerega vsaj občasno obišče 62% anketirancev. Kinodvor vsaj občasno obišče 39% anketirancev in je s tem na drugem mestu. Za Kolosej je značilno, da z višanjem izobrazbe obisk upada, medtem ko se v Kinodvoru z višanjem izobrazbe veča tudi obisk.
Največ obiskovalcev Kinodvor obišče enkrat letno ali manj (34%) oziroma na vsake dva do tri mesece (28%). Enkrat mesečno ga obišče 15%, dvakrat do trikrat mesečno 17%, enkrat tedensko 4%, najmanj pa je tistih, ki Kinodvor obiščejo dvakrat tedensko ali pogosteje (2%). Največ obiskovalcev Kinodvora kino obišče s prijatelji (43%) ali s partnerjem (37%), precej pa tudi sami (18%).

Obiskovalci si v Kinodvoru najpogosteje ogledajo film (66% si ga ogleda na vsake dva do tri mesece ali pogosteje), radi obiščejo tudi Kavarno (51% jo obišče na vsake dva do tri mesece ali pogosteje). Nekaj več kot polovici (55%) anketirancev ni pomembno le kateri film gledajo, ampak tudi kje ga gledajo, le odstotek manj (54%) pa se jih ima za zahtevnejše ljubitelje filmov.

Najpogosteje hodijo v kino stari med 18 in 30 let, glede na zaposlitveni status dijaki in študentje ter zaposleni, po izobrazbi pa tisti s končano 4-letno srednjo šolo ali univerzitetno izobrazbo.

Vir: Raziskava študentov Fakultete za družbene vede pod mentorstvom red.prof.dr. Vasja Vehovarja; Martina Lozej, Jaka Pšaker, Alen Senekovič, Matej  Vinkovič, Nina Vogrinec, Martina Vohar, 2010

OGLAŠEVANJE V ČASU PROGRAMA KINODVORA
 
        1. Zakup oglasnega prostora na LCD pri blagajni
 

1 dan 30€ + DDV
1 teden 190€ + DDV
1 mesec 650€ + DDV
6 mesecev 2.800€ + DDV
1 leto 5.500€ + DDV
 • tip oglasa: telop, animirani telop, video oglas
 • min termin oglaševanja: 3 dni
 • število ur dnevno: 14
 • število obratovalnih dni v tednu: 7
 • frekvenca: 10-15 krat/uro
 • ažuriranje: 2-krat tedensko (ponedeljek in petek)
 • maksimalna dolžina oglasa: 30 sek
 • predvajanje zvoka: NE
 • format: računalniški format zapisa ali DVD
 
         2. Zakup oglasnega prostora na projekcijskem platnu v Kavarni  

1 dan 50€ + DDV
1 teden 320€ + DDV
1 mesec 1.100€ + DDV
6 mesecev 4.600€ + DDV
1 leto 9.200€ + DDV
 
 • tip oglasa: telop, animirani telop, video oglas
 • min termin oglaševanja: 3 dni
 • število ur dnevno: 6           
 • število obratovalnih dni v tednu: 7
 • frekvenca: 10-15 krat/uro
 • ažuriranje: 2-krat tedensko (ponedeljek in petek)
 • maksimalna dolžina oglasa: 60 sek
 • predvajanje zvoka: NE
 • format: računalniški format zapisa ali DVD
Opomba: Kinodvor si pridržuje pravico do zavrnitve predlaganega oglasnega gradiva, če oceni, da vsebina ali kakovost nista v skladu s programskimi smernicami Kinodvora. Oglaševanje v času festivalov in drugih posebnih dogodkov Kinodvora izven rednega programa ni mogoče oz. je predmet posebnih dogovorov.

Video materiale (oglase) je potrebno oddati v dvd (mpg) ali avi formatu. Slikovne materiale (telope) pa v jpg, pdf ali tiff formatu v razmerju 16:9 ležeče in z minimalno resolucijo 1024 x 768 px.

OGLAŠEVANJE V ČASU PROGRAMA KINOBALON
 
V Kinodvoru je doma tudi Kinobalon, program za otroke in mlade, ki poteka vsak konec tedna in med šolskimi počitnicami. Filme spremljajo brezplačne dodatne dejavnosti, kot so igrarije v Sezamovem kotičku, ustvarjalne delavnice, razstave in brezplačne knjižice iz zbirke Kinobalon. Redni družinski program dopolnjuje vsak delovnik tudi dopoldanski Šolski Kinobalon, namenjen vsem izobraževalnim ustanovam v Sloveniji. Zanje vsako leto izide šolski Katalog izbranih filmov in dodatnih dejavnosti, med katerimi lahko vrtci, osnovne in srednje šole izbirajo. V prvem letu nas je obiskalo več kot 10.000 otrok in mladih.

Politika oglaševanja v otroškem programu temelji na kakovosti oglaševanih izdelkov. Prvi stiki z občinstvom kažejo, da družine obiskujejo Kinobalon, ker si želijo kakovostnih vsebin za otroke.

        1. Zakup oglasnega prostora na LCD pri blagajni v času programa Kinobalon  

1 dan 30€ + DDV
1 teden 190€ + DDV
1 mesec 650€ + DDV
6 mesecev 2.800€ + DDV
1 leto 5.500€ + DDV
 • tip oglasa: telop, animirani telop, video oglas
 • min termin oglaševanja: 3 dni
 • število projekcij tedensko: sobota ob 15h in nedelja ob 17h
 • termini projekcij letno: v času šolskih počitnic imamo predstave tudi v dopoldanskih terminih, v času praznikov, festivalov in posebnih dogodkov pa še dodatne predstave
 • frekvenca: 10-15 krat na uro
 • ažuriranje: 2-krat tedensko (ponedeljek in petek)
 • maksimalna dolžina oglasa: 30 sek
 • predvajanje zvoka: NE
 • format: računalniški format zapisa ali DVD

        2. Zakup oglasnega prostora na projekcijskem platnu v Kavarni v času programa Kinobalon
  

1 dan 50€ + DDV
1 teden 320€ + DDV
1 mesec 1.100€ + DDV
6 mesecev 4.600€ + DDV
1 leto 9.200 + DDV
    
 • tip oglasa: telop, animirani telop, video oglas
 • min termin oglaševanja: 3 dni
 • število projekcij tedensko: v času šolskih počitnic imamo predstave tudi v dopoldanskih terminih, v času praznikov, festivalov in posebnih dogodkov pa še dodatne predstave
 • frekvenca: 10-15 krat/uro
 • ažuriranje: 2-krat tedensko (ponedeljek in petek)
 • maksimalna dolžina oglasa: 60 sek
 • predvajanje zvoka: NE
 • format: računalniški format zapisa ali DVD
Opomba: Kinodvor si pridržuje pravico do zavrnitve predlaganega oglasnega gradiva, če oceni, da vsebina ali kakovost nista v skladu s programskimi smernicami Kinodvora. Oglaševanje v času festivalov in drugih posebnih dogodkov Kinodvora izven rednega programa ni mogoče oz. je predmet posebnih dogovorov.   

Video materiale (oglase) je potrebno oddati v dvd (mpg) ali avi formatu. Slikovne materiale (telope) pa v jpg, pdf ali tiff formatu v razmerju 16:9 ležeče in z minimalno resolucijo 1024 x 768 px.