Povezave in partnerji
Priporočene spletne strani o filmski vzgoji:
Filmska vzgoja v kinu – povzetek konference,maj 2014, Kinodvor

ECFA - European Children's Film Association
           - spletna baza evropskih celovečernih filmov za otroke in mlade
           - podatki o filmsko-vzgojnih projektih
           - Kaj je kakovosten film za otroke in mlade?

Evropske raziskave o filmski vzgoji:
- Screening Literacy: Film Education in Europe (BFI, 2012)
- Films in schools study (Univerza v Barceloni, 2014)
- For a European Film Education Policy (CNC, 2014)

Izbor kakovostne mladinske produkcije, ki je izšla na DVD-jih
:
Objavljamo ga vsako leto v  priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig Mestne knjižnice Ljubljana.

Priporočena literatura o filmski vzgoji:

1. Bahtin, Nikolaj: Otroški kino. Ljubljana: Ljubljanski zvon, 1936.
2. Bazin, André: Kaj je film?. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010.
3. Bergala, Alain: L 'hypothèse cinéma : petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs. Pariz: Cahiers du cinéma, 2002.
4. Borčić, Mirjana: Filmska vzgoja na Slovenskem: spominjanja in pričevanja 1955–1980. Ljubljana: Umco, 2007.
5. Borčić, Mirjana in Gobec, Dora: Program filmske in televizijske vzgoje. Ljubljana: Pedagoški inštitut : Državna založba Slovenije, 1988.
6. Borčić, Mirjana: Umetnostna vzgoja. Osnove filmske umetnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.
7. Borčić, Mirjana: Uresničevanje filmske vzgoje v osnovni šoli. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum, 1984.
8.Borčić, Mirjana: Z glavo ob zid: filmska vzgoja včeraj – za danes in jutri. Ljubljana: Infomedia 3 filming, 1996.
9. Borčić, Mirjana: Odstiranje pogleda – Spomini, izkušnje, spoznanja. Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014.
10. Borderie, R. La, idr.: Oblike in metode filmske in televizijske vzgoje. Ljubljana: Dopisna filmska in TV šola, DDU Univerzum, 1978.
11. Bordwell, David, Thompson, Kristin: Zgodovina filma. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2009.
12. Bosnič, Tamara: Film v razredu. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2012.
13. Cook, Pam: Knjiga o filmu. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2007.
14. Dovniković, Borivoj, Bordo: Šola risanega filma. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta in Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2008.
15. Furlan, Silvan, idr.: Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931–2010. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2011.
16. Gianetti, Louis: Razumeti film. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2009.
17. Gradišnik, Branko, prev.: Poglej si z novimi očmi!. Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem. Ljubljana: Umco, 2006.
18. Jovanović, Jovan: Uvod v filmsko mišljenje. Ljubljana: Umco in JSKD, 2008.
19. Kelbl, Barbara: Gibljive slike – postani režiser. Ljubljana: Mladinska knjiga, revija PIL, letnik 65, št. 1, september 2012.
20. Koblewska, Janina: Otrok in film. Ljubljana: Prosvetni servis, 1964.
21. Krajnc, Maja: Osnove filmske ustvarjalnosti: izobraževalno gradivo za srednje šole. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2013.
22. Ljubić, Milan: Filmska izrazna sredstva. Ljubljana: Univerzum, 1983.
23. Musek, Vitko: Organizacija – oblike – metode dela. Ljubljana: Sosvet za filmsko vzgojo Sveta Zveze Svobod in prosvetnih društev, 1961.
24. Musek, Vitko in Golli, Danica: Otrok in film. Moj šolar. Ljubljana: Izobraževalni center pri Svetu Zveze Svobod in prosvetnih društev Slovenije, 1959.
25. Parry, Becky: Children, film and literacy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.
26. Pelko, Stojan: Filmski pojmovnik za mlade. Maribor: založba Aristej, 2005.
27. Peštaj, Martina in Slatinšek, Petra: Filmska vzgoja. V: Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008.
28. Peters, J. M. L.: Filmska vzgoja. Ljubljana: Prosvetni servis, 1965.
29. Robar Dorin, Filip: Resničnost in resnica v dokumentarnem filmu. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2008.
30. Repše, Hana: Zbornik Slon. Zbornik o vzgoji in izobraževanju na področju animiranega filma. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta in Javni zavod Kinodvor, 2009.
31. Slatinšek, Petra: Priročnik za gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade. V: Ekvilibristika branja. Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 2013.
32. Slatinšek, Petra in Kelbl, Barbara: Kinobalon, refleksija zasnove programa. Spletna različica.
33. Vrabec, Miroslav, Težak, Stjepko in Borčić, Mirjana: Metode filmske vzgoje. Ljubljana: Univerzum, 1978.
34. Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina filma na Slovenskem 1896–2011. Ljubljana: Umco, 2013.
35. Žun, Klemen: Kino zemljevid. Zemljevid ljubljanskih kino prizorišč. Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014.

Priporočamo tudi branje revij KINO! (www.e-kino.si) in Ekran (www.ekran.si) ter ostalih publikacij založnikov Slovenska kinoteka in Umco. V programu Kinobalon in pri posameznih filmih sodelujejo:

Distributerji
2i film, Blitz, Cankarjev dom, Cenex, Cinemania, Continental film, Demiurg, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Fivia, Gustav film, Karantanija cinemas, Petra Pan Film, Slovenska kinoteka

Stalni programski partnerji
Združenje staršev in otrok SEZAM
Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon
Slovenska kinoteka
Lutkovno gledališče Ljubljana
Art kino mreža Slovenije
Kulturni bazar
Mladi zmaji
Prirodoslovni muzej Slovenije
Živalski vrt Ljubljana
ZVVIKS
Nukleus film

Festivali
Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, Ljubljanski mednarodni filmski festival (LIFFe, Cankarjev dom), Mednarodni festival animiranega filma Animateka, Mednarodni festival Kino Otok, Mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk, Pripovedovalski festival Pravljice danes, Videomanija

Strokovni sodelavci

Vodeni pogovori ob filmih in pisanje gradiv za učitelje in starše (2014/2015):
Irena Matko Lukan,  Barbara Hanuš, Mojca Hudolin, Martina Peštaj,  Špela Frlic, Bojan Bajsić,  Igor Prassel, Miha Krofel, Ivana Novak, Gorazd Trušnovec, Mojca Stojan Dolar, Živa Jurančič, Špela Čadež, Mirjam Milharčič Hladnik, Vesna Leskošek, Špela Razpotnik, Petra Seliškar, Nino Bektashashvili, Faila Pašić Bišić, Petra Gajžler, Marina Katalenić, Ana Peršič, Robi Kroflič.